officesystem24.pl

Blog tematyczny o firmie, biznesie, finansach i reklamie.

Biznes

Nowe przepisy dotyczące kontroli pracy zdalnej

Nowe przepisy dotyczące kontroli pracy zdalnej

Pracownik świadczący pracę zdalną jest w pracy, a pracodawca ma możliwość przeprowadzenia kontroli wykonania przez pracownika wszystkich zleconych mu zadań. Od 7 kwietnia 2023 roku za sprawą ustawy z dn. 1 grudnia 2022 o zmianie ustawy Kodeks Pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 240) zaczęły obowiązywać nowe przepisy dotyczące kontroli pracy zdalnej. Jakie uprawnienia ma w związku ze zmianami pracodawca? Jakie obowiązki zostały nałożone na pracownika świadczącego pracę zdalną?

Czego może dotyczyć kontrola pracy zdalnej? Jakim zasadom podlega?

Zgodnie z nowymi przepisami dotyczącymi kontroli pracy zdalnej (art. 6728 §1 Kodeksu Pracy) pracodawca będzie miał możliwość przeprowadzenia kontroli pracownika w miejscu wykonywania pracy zdalnej pod kątem:

  • wykonywania pracy zdalnej, tj. obecności pracownika w miejscu, które zdeklarował w godzinach pracy,

  • przestrzegania zasad bezpieczeństwa  i higieny pracy, 

  • przestrzegania konkretnych wymogów w zakresie bezpieczeństwa i ochrony informacji, w tym procedur ochrony danych osobowych.

Kontrola pracy zdalnej może dotyczyć wszystkich aspektów lub skupiać się na kwestii, która szczególnie niepokoi pracodawcę lub osoby pozostające w stałym kontakcie z pracownikiem zdalnym. 

Warto wiedzieć, że przeprowadzenie kontroli podlega określonym zasadom. Reguluje je regulamin, polecenie pracy zdalnej lub stosowne porozumienie. Co ważne, na mocy nowych przepisów pracodawca ma prawo wejść do mieszkania pracownika w celu przeprowadzenia kontroli. Musi ona zostać wcześniej ustalona z pracownikiem, tj. nie może być niezapowiedziana. Więcej na ten temat przeczytasz tutaj: https://pragmago.pl/porada/kontrola-pracy-zdalnej-co-mowia-nowe-przepisy/

Kontrola pracy zdalnej w pigułce. Zasady, sposoby i rodzaje

Warto wiedzieć, że nowe przepisy w zakresie kontroli pracy zdalnej nie gwarantują pracodawcy całkowitej swobody kontrolowania pracownika. Oznacza to, że muszą zostać zachowane określone wymogi prawne, tj. czynności kontrolne powinny mieć związek ze stosunkiem, być możliwie najmniej uciążliwe dla pracownika i zostać zapowiedziana. 

Co istotne, wraz ze zmianami pracodawca zyskał prawo do kontroli pracowników zdalnych, bez względu na rodzaj wykonywanej pracy zdalnej (tj. dobrowolnej, poleconej przez pracodawcę lub okazjonalnej). Może ona polegać na:

  • monitorowaniu bieżącego wykonywania pracy przez pracownika zdalnego,

  • weryfikacji aspektów związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy,

  • weryfikacji przestrzegania wymogów bezpieczeństwa oraz ochrony informacji,

  • monitorowaniu korespondencji elektronicznej pracownika zdalnego. 

Przez bieżącą kontrolę pracy pracownika zdalnego można rozumieć regularny kontakt służbowy za pomocą wideokonferencji, wymiany korespondencji lub rozmowy telefonicznej. Kontrola bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przestrzegania wymogów w zakresie bezpieczeństwa i ochrony informacji powinna odbywać się w miejscu wykonywania pracy zdalnej i w porozumieniu z pracownikiem.

Materiał zewnętrzny

Udostępnij