officesystem24.pl

Blog tematyczny o firmie, biznesie, finansach i reklamie.

Biznes

Czym jest etyka biznesu?

Czym jest etyka biznesu?

Wiele osób zastanawia się, czym dokładnie jest etyka biznesu. Określa się ją równeż jako etykę działalności gospodarczej. Jest to zespół norm rzetelnego postępowania przedsiębiorców w relacjach z klientami, pracownikami oraz kontrahentami. W tym artykule wyjaśnimy, czym jest etyka biznesu, a także wymienimy jej najważniejsze aspekty.

Z tego artykułu dowiesz się:

  • czym cechuje się etyka biznesu
  • jak są jej najważnijesze wartości
  • co to znaczy działać zgodnie z prawem

Etyka biznesu – cechy

Etyka w biznesie musi stanowić podstawę wszystkich działań w organizacji. Warto mieć świadomość, że do osiągania lepszych wyników motywuje pracowników dobra atmosfera w pracy. Należy pamiętać, że kodeks etyczny powinien być jasno sformułowany w punktach. Trzeba go przedstawić wszystkim pracownikom i nie ma przy tym znaczenia zawodowy szczebel. Słowo „etyka” pochodzi od greckiego słowa ethos, które oznacza „zwyczaj”. Warto mieć na uwadze, że jest to dział filozofii zajmujący się tworzeniem systemów myślowych oraz badaniem moralności. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że moralność to zbiór dyrektyw, których prawdziwości nie można zaprzeczyć, ani dowieść. Katalog składa się z rozkazujących zdań, które niestety nie są zdaniami w sensie logicznym. Trzeba przestrzegać norm ustalonych przez społeczeństwo, które są regularnie weryfikowane przez opinię publiczną oraz środowisko. Tworzeniu dobrych relacji ma służyć zapoznanie się z etyką biznesu i jej zastosowanie. W dzisiejszych czasach jest to drogowskaz, który kieruje postępowaniem pracowników oraz przedsiębiorców.

Najważniejsze wartości

Podstawową wartością etyki w biznesie jest przejrzystość. Oznacza to, że trzeba udostępniać informacje o podjętych decyzjach oraz działaniach, które dotyczą działalności firmy, jeżeli mają one powiązanie ze społeczeństwem. Za wszystkie działania, które wywarły wpływ na otoczenie przedsiębiorstwo jest gotowe na wzięcie odpowiedzialności. Należy pamiętać, że żadna firma nie może działać w oderwaniu od otoczenia. Aktywność na poziomie lokalnym okazuje się często kluczem do sukcesu. Wszystkie decyzje powinny być wykonywane w sposób uczciwy, rzetelny oraz wiarygodny. Tylko dzięki uczciwości można zbudować relacje oparte na wzajemnym zaufaniu. Znacząco poprawia to atmosferę w pracy i jest ważne w długofalowej współpracy.

etyka biznesu

Działanie zgodne z prawem

Bardzo ważne jest także przestrzeganie przepisów prawa, ponieważ każdy przedsiębiorca powinien ich przestrzegać. Sankcjami prawnymi grozi prowadzenie działalności niezgodnie z prawem. Zarówno wewnątrz przedsiębiorstwa, jak i w stosunku do kontrahentów powinno się uznawać prawo do posiadania własnych przedmiotów. Warto mieć świadomość, że trzy poziomy globalne można wyróżnić w etyce biznesu: mikro, mezo oraz makro. Etyki zawodowej, czyli głównie menedżerów dotyczy poziom mikro. Jeśli chodzi o poziom mezo to kluczową rolę odgrywa analiza interesariuszy przedsiębiorstwa. Działalność gospodarcza funkcjonuje w otoczeniu, a także ze społecznym przyzwoleniem. Opisem zjawisk ekonomicznych z punktu widzenia wartości etycznych zajmuje się poziom makro. Istotną kwestią jest etyczny wymiar polityki społecznej oraz łapownictwa i korupcji. Po dokładnym przeczytaniu tego artykułu powinieneś już wiedzieć, czym jest etyka biznesu.

Udostępnij