officesystem24.pl

Blog tematyczny o firmie, biznesie, finansach i reklamie.

Biznes

Wniosek o upadłość konsumencką

Wniosek o upadłość konsumencką

Wniosek o upadłość konsumencką to dokument wszczynający postępowanie upadłościowe, którego celem jest oddłużenie dłużnika. Dla wielu osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej to jedyna szansa na wyjście ze spirali długów. Jak go złożyć i co powinien zawierać?  

Co to jest wniosek o upadłość konsumencką?

Wniosek o upadłość konsumencką to dokument, który stanowi podstawę do wszczęcia postępowania upadłościowego. W myśl obecnie obowiązujących przepisów możliwe jest ogłoszenie upadłości przez konsumenta – czyli osobę nieprowadzącą działalności gospodarczej – który jest niewypłacalny, a zatem utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych i trwa to ponad trzy miesiące. Należy jednak wyraźnie podkreślić, że do ogłoszenia upadłości przez niewypłacalnego dłużnika nie dochodzi z urzędu. Aby je wszcząć potrzebne jest złożenie wniosku. Przez kogo? Wniosek o upadłość konsumencką może złożyć dłużnik lub lego wierzyciel osobisty.

Jak złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości

Wniosek o upadłość konsumencką można złożyć wyłącznie na formularzu urzędowym, który jest dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości. Wydrukowany i podpisany wniosek o upadłość należy złożyć w biurze podawczym sądu lub nadać go pocztą.  W myśl obecnie obowiązujących przepisów wniosek można złożyć także drogą elektroniczną za pośrednictwem Krajowego Rejestru Zadłużonych, który działa w ramach Portalu Rejestrów Sądowych. 

Wypełnienie wniosku o upadłość konsumencką nie należy do najłatwiejszych, warto więc zwrócić się o pomoc do specjalisty tj. doradcy upadłościowego. Jest to o tyle istotne, że wniosek o upadłość konsumencką, który nie odpowiada wymogom określonym w ustawie podlega zwrotowi.

Jakie informacje zawiera wniosek o upadłość konsumencką? Ustawodawca zastrzegł, że powinien on zawierać:

 • imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, adres i PESEL dłużnika,
 • NIP dłużnika,
 • wskazanie miejsc, w których znajduje się majątek dłużnika,
 • uzasadnienie wniosku,
 • wykaz majątku dłużnika,
 • spis wierzycieli wraz z ich danymi i wysokościami wierzytelności,
 • spis wierzytelności spornych,
 • listę zabezpieczeń ustanowionych na majątku dłużnika razem z datami ich ustanowienia,
 • informację o osiągniętych przychodach i kosztach poniesionych na utrzymanie dłużnika oraz osób, które pozostają na jego utrzymaniu,
 • informację o czynnościach prawnych dokonanych przez dłużnika w ostatnich 12 miesiącach, których przedmiotem były nieruchomości, akcje lub udziały w spółkach,
 • informację o czynnościach prawnych dokonanych przez dłużnika w ostatnich 12 miesiącach, których przedmiotem były ruchomości, wierzytelności lub inne prawa o wartości powyżej 10 tyś. zł.,
 • oświadczenie o prawdziwości danych zawartych we wniosku.

Wniosek o ogłoszenie upadłości – i co dalej?

Po nowelizacji przepisów prawa upadłościowego z 2020 roku, sąd na etapie rozpatrywania wniosku o ogłoszenie upadłości nie bada przyczyn powstania niewypłacalności. Pod analizę poddaje jedynie to, czy dłużnikowi przysługuje prawo do ogłoszenia upadłości i w oparciu o jakie zasady. Oznacza to, że nie dochodzi do tak częstego oddalania wniosku.

Materiał zewnętrzny

 

Udostępnij